Názov investora: Biatec Development s.r.o.
Rok realizácie: 2014-2015