logo: https://www.bpproperties.sk/wp-content/uploads/2018/02/bpproperties-logo-cista-praca.png

Napíšte nám

Použitím tohto formulára súhlasíte s ukladaním a spracovaním vašich údajov prostredníctvom tejto webovej stránky.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

 • Názov spoločnosti: B&P Properties, s.r.o.
 • Sídlo spoločnosti: Hoste 185, 92545 Hoste
 • Konatelia spoločnosti: Mgr. Martin Takáč, Ing. Bohumil Neštrák
 • Telefón: 0903 158 963 , 0905 151 700
 • E-mail: properties.stavba@gmail.com

FAKTURAČNÉ A BANKOVÉ ÚDAJE

 • B&P Properties, s.r.o.
  Hoste č.70
  92545 Hoste
 • IČO: 46 166 947
 • DIČ: 2023278400
 • IČ DPH: SK2023278400
 • Bank. spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
 • Č. účtu: 1132395002/1111
 • IBAN: SK91 1111 0000 0011 3239 5002