Názov investora: KON-RAD spol. s r.o.
Rok realizácie: 2011