logo: https://www.bpproperties.sk/wp-content/uploads/2018/02/bpproperties-logo-cista-praca.png

B&P Properties

Našou snahou je vyhľadávať a realizovať stavebné projekty, ktoré vyžadujú vysokú mieru odbornosti, komplexnosti a pridanej hodnoty, čím sa chceme odlíšiť od množstva iných stavebných firiem.

Spoločnosť B&P Properties, s.r.o.

Spoločnosť B&P Properties, s.r.o. vznikla v roku 2011 ako výsledok dlhodobej spolupráce jej zakladateľov v predchádzajúcich rokoch na slovenskom stavebnom trhu. Cieľom tohto kroku bolo vytvoriť modernú stavebnú spoločnosť menšej až strednej veľkosti, ktorá v sebe spojí vysokú výkonnosť slovenských stavebných robotníkov, znalosť najnovších technických a technologických trendov s vysokou kvalitou, a ktorá bude platným a rešpektovaným partnerom pre svojich klientov.

Na účely plnenia predmetov svojej činnosti spoločnosť zamestnáva stavebných robotníkov a odborníkov vo vybraných profesiách z celého Slovenska.
Cieľom spoločnosti, ktorý sa úspešne darí plniť je vytvorenie stabilného pracovného kolektívu, s dôrazom na profesionalitu a precíznosť vykonávaných činností.
V rámci našej činnosti sa venujeme najmä realizácii priemyselných, výrobných, ale aj rezidenčných stavieb.

Náš team pozostáva z niekoľkých špecializovaných sekcii, ktoré sa vytvorili v nadväznosti na aktuálne potreby trhu:

 • Realizačná sekcia
 • Sekcia inžinieringu
 • Právna a regulačná sekcia
 • Finančná a ekonomická sekcia
 • Sekcia logistiky
 • Realizačná sekcia

Jednotlivé naše aktivity kopírujú štruktúru našej spoločnosti a teda naším klientom poskytujeme služby okrem samotnej realizácie stavieb aj v oblasti inžinieringu, analýzy efektívnosti a energetickej výhodnosti realizovaných diel, právne a regulačné odporúčania, prípadne zvolenie vhodného postupu pri realizácii diela tak, aby čo najviac vyhovoval konkrétnym podnikateľským potrebám klienta.

Perspektívy spoločnosti

 • Našou snahou je vyhľadávať a realizovať stavebné projekty, ktoré vyžadujú vysokú mieru odbornosti, komplexnosti a pridanej hodnoty, čím sa chceme odlíšiť od množstva iných stavebných firiem.
 • Rovnako je cieľom rozvíjať a ponúkať klientom široké spektrum iných služieb z finančnej, logistickej a právno-regulačnej oblasti.

Stavebná činnosť

V rámci stavebnej činnosti naša spoločnosť realizuje:

 • Výstavba rodinných domov,
 • výstavba bytových domov,
 • pozemné a inžinierske stavby,
 • rekonštrukcia stavieb,
 • výstavba kancelárskych a obchodných priestorov,
 • stavebný manažment,
 • demolačné práce,
 • demontáž a odvoz kovošrotu,
 • drvenie a recyklácia betónu – zobraziť cenník,
 • prefinancovanie výstavby klienta,
 • projektové riadenie výstavby,
 • logistické zabezpečenie výstavby formou riešení a samotnej prepravy,
 • predaj betónovej drte | 6,5€ / tona (frakcia 0,63) | +421 903 158 963