Názov investora: B&P Properties s.r.o.

Rok realizácie: 2017- 2018