Názov investora: Agro Voderady, Slovenská nová Ves
Rok realizácie: 2015