Názov investora: Klub Refinancing Company s.r.o.
Rok realizácie: 2018-2019

Viac info: www.bytysladkovicovo.sk