Názov investora: TANEX, spol. s r.o.
Rok realizácie: 2013