Názov investora: Obec Majcichov a Obec Hoste
Rok realizácie: 2014-2015