Názov investora: Tanex Autosalón, Trnava
Rok realizácie: 2014