Názov investora: Bratislavská arcidiecéza
Rok realizácie: 2014-2016