Kompletná výstavba inžinierskych sietí pre 67 stavebných pozemkov