Názov investora: Ĺubomír Cuninka, Hoste
Rok realizácie: 2012-2013