Názov investora: Bratislavská arcidiecéza
Rok realizácie: 2016