Názov investora: KLUB FLAT s.r.o.
Rok realizácie: 2015-2016