Názov investora: Kiruna s.r.o.

Rok realizácie: 2011-2012